Ackordera

 

Ackordera is het Zweedse woord voor onderhandelen. Onderhandelen vereist uitgaan van de belangen van de ander om jouw eigen doel te bereiken. Kennis is nodig om creatief het belang van de ander in jouw doel in te passen. Op deze manier leidt professioneel veranderen tot meer resultaat in uitvoering.


Sinds 2007 werk ik onder de naam Ackordera. Dat klinkt een beetje gek, want juist mijn opdrachten starten met het persoonlijke contact. Organisaties huren vooral Sandra Franken in en niet direct mijn bedrijf. Het hebben van een bedrijf en bedrijfsnaam bieden de kans om per opdracht te kijken welke mensen en/of organisaties nodig zijn om tot het beste resultaat te komen. En zo ben ik flexibel om te ondernemen.

Aanpak

 

Als organisatie wil je flexibel inspelen op de continu veranderende arbeidsmarkt, maar hoe? Hoe zorg je er voor dat je snel beschikt over de juiste mensen als daar behoefte aan is?

 

Werken vanuit arbeidsmarktperspectief gaat verder dan alleen HR-beleid. Het gaat ook over samenwerking met het onderwijs of andere regionale bedrijven. Het gaat om arbeidsmarktcommunicatie, het inrichten van de onderneming, governance en kwaliteit van het werk. Het vraagt om denken en doen combineren. Kennis, maar zeker ook het proces en de aanpak om tot resultaat te komen. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. Waar begin je? Wie betrek je erbij en hoe kom je tot concrete actie? Met 20 jaar ervaring in grootschalige projecten en arbeidsmarktinnovatie, maak ik samen met de opdrachtgever een no-nonsens aanpak met de best mogelijke oplossing.

 

Referenties

 

Ik heb Sandra, tijdens de leergang Arbeidsmarktinnovatie, leren kennen als iemand die je uitdaagt om anders te kijken en alle waarheden te onderzoeken. Daarbij gaat ze de confrontatie niet uit de weg, spiegelt wanneer dat nodig is en blijft op ieder moment respectvol. Inspirerend en erg waardevol!

Mieke Schaminée
HR Business partner Rabobank Nederland

'Samenwerken met Sandra is altijd een feest'

Ik werk al meer dan 20 jaar met Sandra samen. We wonnen als team diverse debattoernooien, organiseerden als vrijwilligers benefietavonden voor het goede doel en werkten zakelijk samen in diverse projecten. Sandra is daarbij altijd de drijvende kracht die het grotere geheel blijft zien. Ze onderneemt actie waar nodig, maar kan ook een stap opzij doen als de situatie daar om vraagt. Ze geeft ruimte, zodat anderen hun talenten kunnen benutten, maar durft ook te benoemen wat niet goed gaat. Ik sta altijd te popelen om met Sandra samen te werken.


Richard Engelfriet,
Auteur, columnist en dagvoorzitter

Missie

 

Ackordera helpt organisaties bij het realiseren van heldere, passende resultaten op het terrein van arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt.

 

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Het daagt individuen en organisaties uit om steeds op zoek te gaan naar de meest praktische en efficiënte oplossingen. Vanuit visie, lef en betrokkenheid kun je dagelijks werken aan het verbeteren of vernieuwen van het bestaande. In gezamenlijke projecten daag ik toezichthouders, bestuurders, directie en alle andere werknemers uit om samen verandering tot stand te brengen. Dat kan als interim, consultant of programmamanager.

 

Mijn ontmoeting met Sandra Franken is tot op de dag van vandaag heel betekenisvol voor Actief Zorg. Op het moment dat ik op zoek was naar woorden waar Actief Zorg voor staat liet zij mij kennis maken met “geluk dichtbij: Het werken vanuit het versterken van autonomie, competentie en verbinding, waarbij de leefwereld centraal staat”. We hebben een aantal jaren samen opgetrokken. Ons gezamenlijk idealisme, ondersteund met de kennis en gedrevenheid van Sandra, hebben er toe geleid dat Actief Zorg een thuiszorgorganisatie is met een ijzersterke missie.

Lia van Galen
Algemeen directeur Actief Zorg

Als lid van de Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Tilburg heeft Sandra een essentiële bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs van de instelling. Zij is strategisch sterk en sociaal bewogen. Grote maatschappelijke opgaven op het gebied van onderwijs en zorg zijn haar drijfveer. Zij kan daar gepassioneerd over spreken en werken aan een oplossing.”

Renk Roborgh
Voormalig directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs en Wetenschap
Voorzitter RvT OGT